Information till fastighetsägare om sotning

Med anledning av den förvirring som nu tycks råda i våra medlemskommuner på grund av olika reklamutskick och erbjudande om sotning behöver ett antal förtydligande göras.

Räddningstjänstens sotningspersonal kommer att bedriva sotningsarbeten fram tills den ”nya” av samtliga medlemskommuner kontrakterade sotningsentreprenören tar vid den 1 oktober 2017.

Med andra ord finns inget behov att fastighetsägare skall behöva välja sotare utan vill man fortsättningsvis få sotning utförd genom kommunens försorg behöver man faktiskt inte göra någonting.  Vill du däremot som fastighetsägare ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det genom att ansöka om ”egensotning”.

Vad som är viktigt att notera vid ansökan om egensotning är att oavsett om du utför sotningen själv eller anlitar en annan behörig sotare är det DU som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett säkert sätt, att det sotas enligt gällande intervall, att sotningstillfällen dokumenteras. Beviljat ansvar kan inte läggas över på någon annan sotare genom egensotning.