Information om eldningsförbud och brandrisk

Just nu är det många som ringer och vill ha information om hur det ligger till med eldningsförbud inom SÖRFS geografiska område.

För att få information om vad som gäller där just DU bor kan du gå in på Krisinformation.se där Länsstyrelsens TiB uppdaterar vart det råder eldningsförbud.

Du kan också kolla SMHIs hemsida där man ser karta över områden med ökad brandrisk eller ladda ner SMHIs app och få notiser för varningar och meddelanden.

 

 

När eldningsförbud råder:

Förbudet avser eldning utomhus. Med eldning utomhus avses alla typer av uppgörande av eld samt grillning på mark.

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade).

Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden. Omfattningen av förbudet kan variera och framgår i varje enskilt fall.

 

 

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

När eldningsförbud råder kommer detta visas tydligt på vår förstasida.

 

 

HÄR kan du läsa mer om tips och råd vid eldning!