Inför Valborgsfirandet

Inför Valborgsfirandet vill vi påminna om att det trots regnet under helgen är torrt i skog och mark.

Det är inte utfärdat några eldningsförbud i någon av SÖRF: s kommuner men ni som tänker fira Valborg med ett bål bör vara mycket försiktiga och förbereda er väl. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler.

Att tänka på vid eldning

  • Eldning får inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.
  • De personer som bevakar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släck-utrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som ska finnas på platsen.
  • Dela upp bränningen i omgångar om så är nödvändigt.
  • Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning.
  • Vid större eldar bör också området runtom och i vindens riktning bevakas.
  • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
  • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.