Husras

Station Ystad åker på förstärningslarm ”Tung Räddning”till Skurup. Ett hus som delvis rasat En person finns kvar i rasmassorna. Innan station Ystad kommer till plats har räddningstjänst från Skurup fått ut personen varpå station Ystad återgår.