Hjälp i samband med automatlarm

Yttre befäl och station Ystad åker till Nektarinen HVB-hem för hjälp med automatlarmet. Ingen brand.