Hinder på väg – Östra Klasarödsvägen

Station Lövestad och befälet i Sjöbo kallas till en adress där en bilist är nära att köra in i ett träd som har fallit över vägen i den hårda vinden. Det råder mycket dålig sikt och halt väglag på platsen. Räddningstjänsten stänger av vägen i väntan på att vägentreprenören kommer till platsen. Vägen är avstängd i ca: 20 min.