Haveri Skärmflygare, Ale Stenar

Station Ystad, Borrby och yttre befäl larmas till Kåseberga – Ale Stenar, där en skärmflygare gått i backen. Den skadade transporteras till ambulans med hjälp av räddningstjänstens ATV. Den skadade förs därefter till sjukhus med ambulans.