Hävande av eldningsförbud i Tomelilla och Simrishamn kommun

Med stöd 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelas följande:

Från och med onsdag den 2020-07-02 upphävs eldningsförbuden i  Tomelilla och Simrishamns kommun.

Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men vi uppmanar ändå om att iaktta försiktighet.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Håll dig informerad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud på denna hemsida eller din hemkommuns hemsida.

Ystad 2020-07-02

Mats Svensson

Räddningschef