Gräsbrand Tomelilla

Befälet i Tomelilla kallas till en undersökning där det brunnit på en mindre gräsyta. Ingen åtgärd av räddningstjänsten.