Gräsbrand Snårestad

Station Ystad, värnet Snårestad och yttre befäl larmas till en fastighet väster om Svarte där det skulle brinna i gräset. Vid ankomst visar det sig vara en kontrollerad eldning inne på en tomt. Räddningstjänsten återgår utan åtgärd.