Personuppgifter – GDPR

Personuppgiftslagen (PuL) ersätts av Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och är till för att skydda din personliga integritet vid behandling av personuppgifter.

I dina kontakter med SÖRF i samband med räddningsinsats, förebyggande ärende, brandskyddskontroll/sotning eller när du beställt en utbildning, lagras dina person/kontaktuppgifter hos oss enligt Artikel 13. Person/kontaktuppgifterna behövs för att vår myndighetsutövning skall kunna genomföras samt att våra tjänster ska fungera.

Dina personuppgifter lagras av SÖRF så länge som lagstiftningen kräver i olika situationer som t.ex. enligt LSO(2003:778) Lagen om skydd mot olyckor. Dina personuppgifter kan även lagras enligt Arkivlagen(1990:782) eller Bokföringslagen(1999:1078).

I de fall du nyttjar tjänster hos SÖRF som inte är myndighetsutövning, lagras dina personuppgifter så länge som behövs för att fullfölja våra tjänster gentemot dig.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. I annat fall regleras detta enligt gällande lagstiftning med ett biträdesavtal. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgifter som kan lagras är: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt bilder.

Gallring av personuppgifter görs enligt ovan gällande lagstiftning. I annat fall gallras personuppgifter enligt rutiner som styrs av nyttjad tjänst.