Förstärkningslarm Skurup

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkning till räddningstjänsten Skurup i samband med en brand i garagelänga. Återkallas innan ankomst, då branden var av mycket liten art.