Förstärkning Brand i byggnad Rydsgård

Värnet i Snårestad larmas till Rydsgård med sin tankenhet till en brand i villa. Då branden är av mindre omfattning, återkallas man innan ankomst.