Förmodad brand

Station Sjöbo, Vollsjö och värnet i Bjärsjölagård larmas till en förmodad brand i tröska. Vi ankomst ingen brand utan endast varmgång pga mekaniskt fel. Samtliga enheter kan återgå efter gjord kontroll.

Lämna ett svar