Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) syftar till att säkerhetsställa ett tillfredställande skydd mot olyckor.

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

I lagen beskrivs vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag/organisationer och privatpersoner.
Det är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Allmänna råd – Skydd mot olyckor