Förebygg skolbrand

  • Ta bort brännbart material kring byggnader.
  • Lås fast sopkärl och förvara dem minst fem meter från byggnader.
  • Se till att containrar regelbundet töms från brännbart material och placeras minst fem meter från byggnader. Låsta containrar försvårar att material plockas ur dem.
  • Kontrollera belysningen kring byggnader och se till att den fungerar.
  • Försvåra möjligheten att ta sig upp på byggnadernas tak.
  • Stäng alla dörrar inuti byggnaderna för att begränsa brand och rökspridning.
  • Kontrollera att korridorer är fria från brännbart material.
  • Kontrollera att inbrotts-, utrymnings-, brandlarm fungerar.