Anlagd brand

Här kan du se statistik över anlagda bränder i Sverige. Statistiken är inte i alla delar fullständig.

Statistiken är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

 

 

 

 

brand%20i%20skola%202004%2D2013    statisk%20veckodag%20brand statistik%20brandorsak