Evenemang

Evenemang är stora och komplexa verksamheter. Planering för säkerhet, hälsa och trygghet ska starta i samband med planeringen för alla andra aspekter av evenemanget. Det är också viktigt att säkerhetsplanering prioriteras lika högt som t.ex. budgetplanering.

Säkerhetsplaneringen och säkerhetsarbetet bör genomsyras av följande nyckelord:

  • Förtänksamhet – att tänka efter i förväg – vad kan hända och vilka konsekvenser för det?
  • Handlingsberedskap – att nyckelpersoner har korrekt information
  • Felsäkerhet – att hela organisationen ska fungera – även om oförutsedda händelser inträffar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en säkerhetsguide som kan användas som handbok, uppslagsbok eller ett diskussionsunderlag.

Säkerhetsguide