Campingplatser

Alla campingplatser ska enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

  • Personal kan hantera släckutrustning och har kunskap om brandskyddet på anläggningen.
  • Släckutrustning kontrolleras regelbundet och är korrekt utmärkt.Namnlös
  • Det ska finnas information för campinggästerna gällande exempelvis användning av öppen eld och grillning

Det är ägaren eller nyttjanderättshavare av campingplatser som ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning. De ansvarar också för åtgärder som kan förebygga brand och skador till följd av brand.

För att förhindra brandspridning mellan husvagnar/husbilar bör de placeras på ett korrekt sätt. Avståndet bör vara minst 4m, inklusive förtält, i alla riktningar. Avståndet mellan två tält bör vara minst 3m.

Enligt MSBFS 2013:3 måste du som campinginnehavare söka tillstånd vid förvaring av mer än 60 liter gasol utomhus och 0 liter gasol inomhus. Oavsett mängd ska gasolflaskorna förvaras och hanteras enligt gällande regler.