Brandsäkerhet

Här kan du hitta sidor för företag och organisationer som förtydligar Räddningstjänsten SÖRFs rekommendationer.
Här finns t.ex. råd och tips gällande systematiskt brandskydd för dig som företagare eller organisation.

 

Information om laddning av datorer i skolan

Efter att vi på SÖRF utfört ett större antal tillsyner av brandskyddet på skolor runt om i våra fyra kommuner,

Camping & Ställplats

Verksamhet/Innehavare: • Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader

Gasolhantering

Här kan du ladda ner mer information om hantering av gasol. MSB Gasol i skolor Handbok om tillstånd till hantering