Förändrad respons till automatiska brandlarm

Larmplanerna för automatlarm håller på att revideras hos SOS-alarm.

Samtliga fastighetsägare och verksamheter i förbundet ska ha fått ett utskick på mail eller brev ang. förändringarna som kommer vara klart och genomfört i månadsskiftet juli/augusti.

Idag behandlar SÖRF alla inkommande automatiska brandlarm som skarpa vilket innebär påkallande av fri väg och åsidosättande av gällande trafikregler med blåljus och siren. Att utsätta medtrafikanter och räddningstjänstpersonal för de risker som förefaller uppenbara för att på platsen konstatera att orsaken till larmet oftast löst ut på grund av matlagning, hantverksarbete eller tekniskt fel kan aldrig accepteras eller rättfärdigas. I värsta fall kan de operativa resurserna vara insatta för att hantera ett ”onödigt automatiska brandlarm” när ett livsavgörande larm inkommer om exempelvis ett hjärtstopp eller trafikolycka. Räddningstjänsten arbetar med åtgärder för att dessa typer av larm inte ska vidarekopplas till räddningstjänsten utan istället ska tas om hand av verksamheten själv.

Ett brandlarm skall alltid följas av rätt åtgärd och rätt åtgärd är inte alltid att enbart utrymma och invänta räddningstjänsten utan själv agera genom att undersöka larmorsak och därefter vidta åtgärder. Rätt åtgärd är alltid att fastställa platsen varifrån larmet uppkommit och orsaken till larmet samt komplettera informationen till SOS-alarm via 112, som i sin tur larmar fler resurser eller informerar räddningstjänsten att fri väg inte längre behöver påkallas.

Låg prioritet under verksamhetstid: Automatlarmsanläggningar som inte lever upp till myndighetskrav enligt boverkets byggregler kommer att kategoriseras som låg prioritet under verksamhetstid.

  • Låg prioritet gäller normalt under verksamhetstid exempelvis mellan 07:30 och 17:00 och oavsett vilken styrka som larmas till händelsen skall trafikreglerna följas. Fri väg får ej påkallas.
  • Övrig tid larmas räddningstjänst och påkallar fri väg.
  • Låg prioritet får avbrytas för annat räddningstjänstlarm.

Läs hela utskicket här:  Respondera automatiska brandlarm

Du kan också läsa den uppdaterade kvalitetsplanen här: kvalitetsplan 2017

Vid frågor är du välkomnen att kontakta ansvarig:
Magnus Fogelberg – 010-110 25 27