Flyghändelse – Kabusafältet

Station Ystad åker på skärmflygare som störtat i backen på kabusafältet. Räddningstjänsten är ambulans behjälplig på plats. En person skadas och förs till sjukhus för vård.