Fastklämd person

Station Ystad larmas till en fastighet i Bellinga där en person fastnat i en transportör. Personen tas loss av räddningstjänsten och tas därefter omhand av ambulanspersonal.