Upphävande av eldningsförbud i SÖRF kommunerna

Från och med fredag den 2020-08-21 upphävs eldningsförbudet i följande kommuner:

  • Simrishamn
  • Sjöbo
  • Tomelilla
  • Ystad

Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus men vi uppmanar ändå om att iaktta försiktighet.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Upphävandet av Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Du hittar information hos din kommun, länsstyrelsen Skåne och krisinformation.se