Eldning på valborgmässoafton

Det börjar närma sig valborgsmässoafton, här kommer lite regler, tips och råd för arrangörer.

För att anordna en valborgsmässoeld på allmän plats krävs ett tillstånd enligt ordningslagen. Blanketten finns på polisens webbplats, du hittar den här:
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/

Tänk på att elden kan sprida sig, ta därför ut ett rejält säkerhetsavstånd till närliggande byggnader eller vegetation.
Elda rent fibröst material som trä och papper. Trädgårdsavfall bör undvikas då det bildar en kraftig rökutveckling.
Plast, gummi, hushållsavfall m.m. som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förekomma.
Tänk på vindriktningen så att elden inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende.

Läs mer på: