Eftersläckning Södra Vollsjövägen

Station Sjöbo åker tillbaka till nattens brandplats. Mindre brand återuppstår i brandresterna. Släcker ner och säkerställer att man inte har vidare spridning.