Eftersläckning Ö Hoby

Station Borrby åker till Ö Hoby där man innan i veckan haft en brand. Vid ankomst ryker det från resterna. I samråd med försäkringsbolaget tas en grävmaskin till platsen för att komma åt släcka ner ordentligt.