Efter en lyckad nyanställningsprocess av RIB personal

Efter en lyckad nyanställningsprocess beroende bland annat på höstens inspirationskväll för kvinnliga intressenter, så har nu fem av sju nyanställningar inom RIB organisationen påbörjat sin grundutbildning. Detta tillsammans med kollegor från Rsyd och Trelleborg. Vi tar med detta ett värdefullt steg i rätt riktning för fortsatt god operativ förmåga och arbetsmiljö samt ur ett mångfalds och jämställdhetsperspektiv.

Samtliga sju önskas mycket varmt välkomna och lycka till i sin nya yrkesroll.

Håkan Andersson / Distriktschef  RIB