Drunkning/tillbud

Station Sjöbo och yttre befäl samverkar med polis, ambulans och kommun vid ett ärende i centralorten Sjöbo.