Drunkningstillbud

Station Sjöbo larmas till ett drunkningstillbud i kommunen. Person som gått genom isen i en mosse. Innan räddningstjänsten kommer fram har personen lyckats ta sig upp. Befälet i Sjöbo åker fram för kontroll av den drabbade övriga räddningsresurser återgår hem. Personen mår bra. Inga personskador. Medföljer ej till sjukhus.