VMA-Viktigt Meddelande till Allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemet för utomhusvarning, Viktigt Meddelande till Allmänheten, som populärt kallas för ”Hesa Fredrik”, finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid.
Det är MSB som äger systemet för utomhusvarningen.

På uppdrag från MSB sköter kommunen och i regel dess räddningstjänst om drift och underhåll. Ljudsändarna sitter främst i kommunens tätort, men kan även förekomma på andra ställen i kommunen.

Av Sveriges befolkning bor cirka 50 procent inom hörbart avstånd från en ljudsändare så att de kan höra signalen om de befinner sig utomhus.

 

Kvartalsprov

Utomhusvarningssystemet testas för att kontrollera den tekniska utrustningen, samt för att öva de personer som hanterar systemet. Detta görs för att upptäcka brister i teknik och metoder. Provet är också till för att befolkningen ska höra och lära sig känna igen signalen.

Utomhusvarningssystemet provas fyra gånger per år:

Den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har systemet och Sveriges Radio läser upp information om provet.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter

Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så testas utomhusvarningssystemet den 13 juni istället.
Klockan 15.05 avslutas provet med signalen ”Faran över” en 30-40 sekunder lång sammanhängande signal.

 

Mer information om varningssystemet finns på:

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA-MSB
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA – Krisinformation.se

 

Hör man signalen och det inte är den första helgfria måndagen i mars, juni, september eller december så ska man:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radio, i första hand P4 för lokal information
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation