Trafikolycka

Att komma först till en olycksplats kan vara väldigt stressande. Om man innan det händer har lite kunskap om hur man ska agera, kan man lättare behålla lugnet och faktiskt vara skillnaden mellan liv och död. Här ger vi lite tips och råd om hur man bör agera om man kommer först till en olycksplats.

Varna andra trafikanter så att inte fler olyckor sker. Detta kan ni göra genom att sätta på varningsblinkers på er bil eller sätta ut en varningstriangel.

Larma 112 och försök uppge så mycket information som möjligt till SOS-Operatören, till exempel:

• Hur många fordon är inblandade och vilken typ av fordon är det( lastbil, personbil, buss).
• Hur många personer är inblandade och om någon sitter kvar i bilen.
• Hur personerna som varit inblandade mår.

Det är inte helt ovanligt att personer som varit med om en trafikolycka är medvetslösa. Då är det av största vikt att man tar sig fram till personen och kontrollerar så att personen andas och har puls. Den vanligaste dödsorsaken vid trafikolycka är ofri luftväg och genom att försiktigt lyfta huvudet och käken lätt bakåt, så skapar ni en fri luftväg och personen kan eventuellt börja andas igen.

Skulle personen inte börja andas av sig själv, så måste ni försöka ta ut personen ur bilen för att kunna påbörja HLR.

Men det viktigaste av allt, utsätt inte er själv för fara!

Det finns några saker som kan vara bra att ha i bilen och EN som det är lag på.

Alla bilar SKALL vara utrustade med varningstriangel.

Alla bilar BÖR vara utrustade med första förbandsväska, brandsläckare avsedd för bil och reflexvästar för alla som finns i bilen.