Drunkning

Antalet döda i drunkningsolyckor i Sverige har i ett långt perspektiv minskat påtagligt för att de senaste decennierna stabiliserats kring 100 till 140 personer årligen.

En varm sommar drunknar fler än en kall sommar.

För barn mellan ett och sex år är drunkning den vanligaste dödsolyckan. Det är fler män än kvinnor som drunknar och drunkning är ofta associerat med alkoholkonsumtion.

Vid ett drunkningstillbud är det viktigaste att så fort som möjligt ta sig ut till personen och se till så att huvudet kommer över ytan. Om ni är på djupt vatten, transportera personen mot land tills du bottnar.

Där gör du om möjligt 5 inblåsningar, på samma sätt som vid HLR. Därefter transporterar du in personen till land. Väl på land påbörjar ni helt vanlig HLR.

Självklart är tidigt larm till 112 av stor vikt för att så snabbt som möjligt få fram ambulans och räddningstjänst till platsen.