Vid olycka

 

                            RING 112

 

 

Brand

Varje hem bör enligt oss vara utrustat med MINST en brandvarnare, en brandsläckare och en brandfilt. Vi rekommenderar att man

Drunkning

Antalet döda i drunkningsolyckor i Sverige har i ett långt perspektiv minskat påtagligt för att de senaste decennierna stabiliserats kring

Hjärtstopp

  Vid ett hjärtstopp har det elektriska systemet i hjärtat slutat fungera på grund av akut sjukdom och blodcirkulationen har

SOS 112

112 är ett nödnummer som endast ska användas vid akuta nödlägen. Till akuta nödlägen räknas situationer där det föreligger fara

Trafikolycka

Att komma först till en olycksplats kan vara väldigt stressande. Om man innan det händer har lite kunskap om hur