Vid olycka

RING 112

 

Det finns även en app som heter SOS Alarm, om man tillåter den appen att få tillgång till ens platsinformation kan man vid akuta ärenden ringa 112 via appen som då skickar din aktuella position direkt till SOS.

Det kan vara ett bra hjälpmedel om man är ibland inte vet exakt vart man befinner sig. I stressade situationer kan man till och med glömma adressen där man bor.

 

 

 

Du får även information snabbt om 112-händelser som inträffar i ditt närområde; Brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka och båtolycka.

VMA ex. gasutsläpp, stor brand eller allvarlig olycka

Kris- och samhällsinformation; rökspridning, svaga isar, pandemi, vattenläckor eller översvämningar.

Förebyggande information, viktiga nummer och tips om trygghet och säkerhet

 

112 är ett nödnummer som endast ska användas vid akuta nödlägen. Till akuta nödlägen räknas situationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö.

Väl framme hos SOS får du vara beredd att först besvara några frågor från SOS-operatören. Detta är ett standardiserat förfarande för att underlätta och förbättra räddningsinsatsen.

 

De första frågorna handlar om:

• Vilket telefonnummer ringer Du ifrån?
• Vad som hänt?
• Var behövs hjälpen?
• Vem är Du som ringer?

Vidare har operatören dessutom frågor som rör den specifika situationen:

Vid personskada eller sjukdom:

• Skador och tillstånd för den drabbade?
• Är någon medvetslös eller fastklämd?
• Är personen inomhus eller utomhus?
• Namn, kön och ålder på den skadade

Vid brand:

• Är någon i fara?
• Vad brinner?
• Brandens omfattning?
• Vad brinner?

Vid trafikolycka:

• Hur många är skadade?
• Sitter någon fastklämd?
• Typ av inblandade fordon?
• Om det är en lastbil – finns det en orange ”Farligt gods-skylt”?
• Har något utsläpp eller läckage skett?
• Var befinner Du Dig?
Om olyckan har inträffat på en motorväg – i vilken körbana? (”I riktning mot…”)

Kontrollera olycksplatsen en gång till. Ring nödnumret 112 på nytt om Du får fram nya uppgifter.
Att ringa 112 kan vara väldigt stressande, man ska veta att samtidigt som du blir intervjuad av sos operatören, sitter en annan operatör och lyssnar på ert samtal och larmar ut resurser efter behov under tiden ni pratar.

Brand

Varje hem bör enligt oss vara utrustat med MINST en brandvarnare, en brandsläckare och en brandfilt. Vi rekommenderar att man

Drunkning

Antalet döda i drunkningsolyckor i Sverige har i ett långt perspektiv minskat påtagligt för att de senaste decennierna stabiliserats kring

Hjärtstopp

  Vid ett hjärtstopp har det elektriska systemet i hjärtat slutat fungera på grund av akut sjukdom och blodcirkulationen har

Trafikolycka

Att komma först till en olycksplats kan vara väldigt stressande. Om man innan det händer har lite kunskap om hur