Råd för äldre

Äldre människor är överrepresenterade i många typer av olyckor och tillbud. Visste ni till exempel att 3 gånger fler dör i eller till följd av fallolyckor, än i trafiken?

Vill ni ha några värdefulla tips om hur ni kan förebygga en del av dessa olyckor och tillbud, titta på filmen.

 

Säkerhet i vardagen