Tips mot anlagd brand

5 tips för att minska risken för anlagd brand

  1. Håll objudna gäster ute. 
    Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd, garage och andra allmänna utrymmen låsta. Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren. Låsmekanismer får inte vara så tröga att dörren stannar i olåst läge.
  2. Håll trapphus och entréer fria från brännbart material.
  3. Samla inte skräp som lätt kan tändas på i källare och på vindar. Informera hyresgästerna om riskerna med att ha för mycket brännbart material i förråden.
  4. För att förhindra containerbränder bör containrar med låsbara lock användas. Om man använder öppna containrar, se till att de placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.
  5. Bra belysning håller oönskade besökare borta. Det finns numera bra billiga rörelsedetektorer och skymningsrelä som med fördel kan monteras på bostaden.

Brandsläckare

6 kilo pulver kan rädda ditt hem!

Brandsläckaren ska vara lättåtkomlig. Placera den i hallen intill ytterdörren eller nära en utgång. Rädda dig själv och andra i fara i första hand. Därefter kan du försöka att släcka branden och då är det bra om släckaren är placerad nära en utgång.

Brandvarnare

Brandvarnare ger dig och din familj en chans att vakna i tid och hinna ut innan det är för sent. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. En brandvarnare kan ge dig den extraminut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden.

Ha minst en brandvarnare på varje våning. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvadratmeter. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter. Behöver du flera brandvarnare kan det vara bra att skaffa sammankopplingsbara varnare, som tjuter samtidigt om någon av dem detekterar rök.

För hörselskadade finns speciella brandvarnare som sänder ut vibrationer, låga ljudfrekvenser, blixtljus etc. Hos Hörselskadades Riksförbund finns mer information om hjälpmedel för brandvarning.