Grillning

Inom stadsplanerat område får man normalt endast grilla på i förväg bestämda grillplatser. Grillning direkt på marken är i regel inte tillåtet. Räddningstjänsten har inget att invända mot grillning, men det kan finnas kommunspecifika regler. Kontakta den förvaltning som ansvarar för miljöfrågor i din kommun om vad som gäller just där.

När det gäller grillning på balkong eller uteplats avgör fastighetsägaren om detta är tillåtet. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong kan vara livsfarligt eftersom man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. Därför avråder Räddningstjänsten från detta.

Några tips:

  • Är det torrt i marken kan en enda gnista räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan komma att ställas till svars för detta.
  • Ha alltid släckredskap till exempel en hink vatten till hands. Vid grillning i naturen bör alltid försiktighet iakttas.
  • Var försiktig med tändvätska eftersom den kan orsaka ett svårkontrollerbart brandförlopp. Välj om möjligt hellre tändrör, tändklossar eller tändpapper.
  • Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt. Placera aldrig grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
  • Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efter att grillningen avslutats. Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute till nästa dag.