Tips vid eldning

Räddningstjänsten får många förfrågningar gällande eldning av trädgårdsavfall och liknande. Enligt Lagen om skydd mot olyckor kap. 2, 2§ vilar ansvaret för att eldningen sker på ett säkert sätt på utföraren.

 

 

Räddningstjänsten rekommenderar
dock följande generella säkerhetsåtgärder:

 

 • Eldning bör inte ske inom detaljplanelagt område
 • Vid brandriskprognos 4 och 5 eller vid vind >10 m/s avråder räddningstjänsten från eldning undantaget fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdar.

  För väderprognoser rekommenderas www.smhi.se alternativt www.dmi.dk

 • Eldning bör inte ske efter mörkrets inbrott
 • Eldning bör inte ske i närheten av elektriska luftledningar
 • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse
 • Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden. Eldning av trädgårdsavfall ska ske i ihopsamlade, väl avgränsade högar
 • Avståndet till byggnader bör vara minst 75 m och avståndet till växande gröda minst 40 m
 • Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning med minst 2 meters bredd och att område med minst 10 meters bredd befrias från halm godtas normalt som avgränsning
 • Elden skall bevakas av en namngiven person tills risken för brandspridning upphört
 • Släckredskap måste finnas till hands (t ex vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten)
 • Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att förhindra glödbrand.
Övrigt
I de flesta kommuner råder generellt eldningsförbud inom detaljplanelagt område.
Vissa kommuner tillämpar även anmälningsplikt. Kontakta därför även
Miljöförvaltningen i din kommun om du är osäker.

 

För att få information om vad som gäller där just DU bor kan du gå in på Krisinformation.se där Länsstyrelsens TiB uppdaterar vart det råder eldningsförbud.

Du kan också kolla SMHIs hemsida där man ser karta över områden med ökad brandrisk eller ladda ner SMHIs app och få notiser för varningar och meddelanden.