Eldning av trädgårdsavfall

Att elda utomhus

Det kan finnas olika regler i respektive medlemskommun vad gäller eldning utomhus. I dag råder generellt eldningsförbud inom detaljplanelagt område i de flesta svenska kommuner.
Kontakta den förvaltning som ansvarar för miljöfrågor för att höra vad som gäller där du bor. Självklart skall man inte elda på ett sådant sätt att det skapar olägenhet för andra. Därför bör man inte elda med löv, gräs eller annat avfall som kan orsaka stora mängder rök.

Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle.


Ansvaret är ditt!

Tänk på att den som av oaktsamhet orsakar en brand kan komma att ställas till svar för detta.

Tips vid eldning

Räddningstjänsten får många förfrågningar gällande eldning av trädgårdsavfall och liknande. Enligt Lagen om skydd mot olyckor kap. 2, 2§ vilar