Goda Råd

Den bästa olyckan är den som aldrig inträffar.

Ett av Räddningstjänstens uppdrag är att verka för att förhindra och begränsa olyckor i samhället.

Här följer lite tips och goda råd om hur du på ett bra sätt skyddar dig mot olyckor.

Om du vill veta mer om hur du skyddar dig mot olyckor kan du läsa mer på Din säkerhet.se

Camping

Du som campinggäst:   • Du som innehavare av husvagn/husbil är själv ansvarig för ditt brandskydd. • Du skall veta

Eldning av trädgårdsavfall

Att elda utomhus Det kan finnas olika regler i respektive medlemskommun vad gäller eldning utomhus. I dag råder generellt eldningsförbud

Eldningsförbud

Eldningsförbudets omfattning Förbudet avser eldning utomhus. Med eldning utomhus avses alla typer av uppgörande av eld samt grillning på mark.

Grillning

Inom stadsplanerat område får man normalt endast grilla på i förväg bestämda grillplatser. Grillning direkt på marken är i regel

Reflexer

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att bära reflexer syns du

Tips mot anlagd brand

5 tips för att minska risken för anlagd brand Håll objudna gäster ute.  Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd,