Brandvarnare

Brandvarnare
80 % av alla dödsbränder i Sverige sker i bostäder. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om en fungerande brandvarnare varit installerad. Sedan 1999 är det enligt Boverkets byggregler krav på brandvarnare i alla nya bostäder. Räddningstjänsten rekommenderar minst en brandvarnare per våningsplan i såväl nya som befintliga bostäder.

Glöm inte testa din brandvarnare MINST en gång om året och när du kommer hem från en resa.