Brand på vind, källare och trapphus

• Förvara aldrig brandfarlig vara i källare eller vindförråd.
• Förvara aldrig brännbart material i trapphus (t.ex barnvagn, tidningar, skor och kläder).
• Sopluckorna i trapphusen ska alltid vara stängda och dörrar till vind och källare ska alltid vara låsta.
• Vi rekommenderar att man sätter upp seriekopplade brandvarnare på vind, trapphus och i källare, för att snabbt upptäcka brand.