Brandskydd Hemma

Vi vill slippa komma hem till dig!

När vi kommer hem till dig är det oftast för att något har hänt som inte borde få hända.

Vi vill helst slippa att ha någon anledning till att hälsa på hos dig.

Det finns en hel del saker som Du själv och Din familj kan göra för att förhindra att en brand uppstår.

Mycket kan gå fel men oftast beror det på att man inte vet hur man gör rätt.

Här ska vi hjälpa Er att kunna göra rätt. Ta 3 minuter och lyssna på när Arga snickaren pratar brandskydd.

Arga snickaren om brandskydd

Brand i vitvaror och elektronik

Kortslutningar kan vara svåra att upptäcka men du kan förebygga att något händer i ditt hem genom att: • Kontrollera

Brand på vind, källare och trapphus

• Förvara aldrig brandfarlig vara i källare eller vindförråd. • Förvara aldrig brännbart material i trapphus (t.ex barnvagn, tidningar, skor

Brand på spisen

Torrkokning är en vanlig brandorsak i hemmet. Även oljor och fett kan börja brinna vid hög temperatur. Om brand uppstår

Brandvarnare

Brandvarnare 80 % av alla dödsbränder i Sverige sker i bostäder. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om en

Handbrandsläckare

Det finns en mängd olika handbrandsläckare ute i handeln. Pulver, Skum och Koldioxid är dem vanligaste. Vattensläckare finns fortfarande på en

Levande ljus

Levande ljus Det är viktigt att alltid släcka ljusen innan du lämnar rummet. I handeln finns stearinljussläckare att köpa. Dessa