Djurräddning Södra Åsum

Styrkeledaren i Sjöbo åker ut till Rv13 Södra Åsum och är behjälplig i samband med djurräddning.