Djurräddning – Röddingevägen Sjöbo

Kviga som gått ner sig i en gödselbrunn. Räddningstjänsten Sjöbo och Lövestad bistår djurägare med att få upp kvigan.