Djurräddning Ravlunda

Station Brösarp , Lövestad och Fip befälet 3060 larmas ut på djurräddning. En häst som trillat ner i en brunn. Hjälper personal på plats att få upp hästen.