Djurräddning – Nybrostrand

Enligt uppringare ska ett större djur vara i nöd ute till havs. Styrkan från Ystad kan med hjälp av båt och ytlivräddare konstatera att det är en slang som sticker upp vid vattenytan. Ingen åtgärd från räddningstjänsten.