Djurräddning

Befälet Tomelilla åker till en fastighet där man hört ljud från en katt som verkar innestängd inne mellan bjälklag. Kontroll görs men kan inte finna något.