Utsläpp farligt ämne – gas

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett utsläpp av gas i en fastighet. Vid framkomst luktar det gasol i fastigheten så rökdykare skickas in med mätinstrument för att mäta explosiv atmosfär. Instrumenten ger inget utslag och samtidigt ventileras fastigheten genom självdrag. Eldstaden som läckaget misstänks komma ifrån beläggs med nyttjandeförbud och gasolen till denna stängs av. Servicetekniker till platsen under måndagen.

Läs mer