Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Befälet i Tomelilla och yttre befäl larmas på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Lastbilstank som är trasig. Under tankning kommer drivmedel ut på marken. Räddningstjänsten lägger ut eco bark för att stoppa fortsatt skada. Kontakt tas med miljö restvärdesledare. Svevia kommer till platsen för att sanera vägrenen och upptagande av spillet.

Läs mer

Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Station Simrishamn larmas på utsläpp farligt ämne. Hydraulslang på en lastbil som brustit. Räddningstjänsten lägger ut sorptionsmedel för upptagande av spill. Kontakt tas med miljö restvärdesledare och miljöinspektör. Miljöinspektör kommer till platsen och är med under saneringsarbetet. Personal från kommunen är på plats med personal och utrustning för upptagande av spillet och grusar sedan vägbanan.

Läs mer

Utsläpp farligt ämne- drivmedel.

Station Ystad larmas till Leander Pehrsons parkering där en lastbil kört på en lyktstolpe med påkörningsskydd. Större läckage på sin dieseltank. Räddningstjänsten tömmer tanken och lägger ut en större mängd absorberingsmedel för upptagande av dieseln som runnit ut. Polis som kommer till platsen ombesörjer bärgare. Miljörestvärdesledare kallas till platsen och tar över efter avslut av räddningstjänst.

Läs mer